Stallet

Stall Näsbo har bedrivits på Näsbo Gård sedan december 1998. Verksamheten innefattar uthyrning av boxplatser utöver att familjens egna hästar också finns i stallet.

Stall Näsbo består idag av en nybyggd stallänga med åtta boxar. Intill stallängan finns ett uppvärmt skötselutrymme med tre uppbindningsspiltor och en varm sadelkammare. Samtliga boxar är godkända av länsstyrelsen och uppfyller jordbruksverkets storleksnormer och säkerhetskrav.  Vid stallet finns ett fint ridhus 20 x 42 meter och det är kort väg ut i skogen där det finns vackra ridstigar. Upplyst paddock 20 x 55 meter finns bakom ridhuset.

Gården disponerar flera hagar i varierande storlek. De hagar som finns i omedelbar närhet av stallet används som vinterhagar. Alla hästarna går även vintertid ute i rejäla hagar. På sommaren går alla hästar i gräshagar och stödfodras vid behov med hö då betet inte alltid räcker fullt ut.

Stallhyran innefattar box, hage och morgonutsläpp på vardagar. I boxarna finns foderautomater som förser hästarna med stråfoder morgon och kväll och i hagarna finns balkupor med hö. Insläpp på vardagar sköts av hästägarna enligt roterande schema. Det samma gäller för  helgut- och -insläpp samt vissa städuppgifter. Ridhusavgift tillkommer. Läs mer om ridhuset på dess egna sida.