Stallet

Stall Näsbo har bedrivits på Näsbo Gård sedan december 1998. Verksamheten innefattar uthyrning av boxplatser utöver att familjens Forsbergs egna hästar också finns i stallet. Stall Näsbo har hästhållningstillstånd.

Stall Näsbo består av tre stall. Två stall är inrymda i olika delar av gårdens gamla ladugård varav det ena inrymmer fyra boxar för stora hästar. Det andra stallet inrymmer tre boxar för mindre hästar/ponnier samt en uppvärmd sadelkammare. Intill ridhuset finns dessutom ett trivsamt mindre stall med två storhästboxar. Samtliga boxar uppfyller jordbruksverkets storleksnormer och säkerhetskrav. Vid stallet finns ett fint ridhus 20 x 42 meter och det är kort väg ut i skogen där det finns många vackra ridstigar. Upplyst paddock 20 x 38 meter finns bakom ridhuset.

Gården disponerar flera hagar i varierande storlek. De hagar som finns i omedelbar närhet av stallet används som vinterhagar. Alla hästarna går även vintertid ute i rejäla hagar. På sommaren går alla hästar i fina gräshagar och stödfodras vid behov med hö då betet inte alltid räcker fullt ut.

Stallhyran för inackorderade hästar är 1050 kr vilket innefattar box, hage, morgonutsläpp på vardagar samt morgon-, lunch- och kvällsfodring. Insläpp på vardagar sköts enligt roterande schema. Det samma gäller för  helgut- och -insläpp, helglunch samt vissa städuppgifter. Frihet från hela eller delar av schemat kan köpas. Ridhusavgift tillkommer. Läs mer om ridhuset på dess egna sida.