Stallet

Stall Näsbo har bedrivits på Näsbo Gård sedan december 1998. Verksamheten innefattar uthyrning av boxplatser utöver att familjens Forsbergs egna hästar också finns i stallet.

Stall Näsbo består av tre stall. Två stall är inrymda i olika delar av gårdens gamla ladugård varav det ena inrymmer fyra boxar för stora hästar. Det andra stallet inrymmer tre boxar för mindre hästar/ponnier samt en uppvärmd sadelkammare. Intill ridhuset finns dessutom ett trivsamt mindre stall med två storhästboxar. Samtliga boxar uppfyller jordbruksverkets storleksnormer och säkerhetskrav. Vid stallet finns ett fint ridhus 20 x 42 meter och det är kort väg ut i skogen där det finns många vackra ridstigar. Upplyst paddock 20 x 55 meter finns bakom ridhuset.

Gården disponerar flera hagar i varierande storlek. De hagar som finns i omedelbar närhet av stallet används som vinterhagar. Alla hästarna går även vintertid ute i rejäla hagar. På sommaren går alla hästar i fina gräshagar och stödfodras vid behov med hö då betet inte alltid räcker fullt ut.

Stallhyran innefattar box, hage, morgonutsläpp på vardagar samt morgon-, lunch- och kvällsfodring. Insläpp på vardagar sköts enligt roterande schema. Det samma gäller för  helgut- och -insläpp, helglunch samt vissa städuppgifter. Ridhusavgift tillkommer. Läs mer om ridhuset på dess egna sida.