Ridhuset

Ridhuset på Näsbo Gård byggdes hösten 2011 av Borga Plåt AB. Det var en efterlängtad förbättring och ett lyft för alla i stallet efter de kalla och snörika vintrar som varit åren innan. Ridhuset används flitigt av ryttarna som står uppstallade på gården och av grannryttare från Näsets stall. Även externa ryttare från andra stall är välkomna till ridhuset på speciella tider. För att få rida i ridhuset ska man anmäla sig som ridhusryttare till Beata på 072-2531751 och betala ridhusavgift. Ryttarna har möjlighet att ta in sin egen tränare och att boka träningstid i ridhuset. Ridhusavgiften innefattar tillgång till paddock under sommarhalvåret. Paddocken är upplyst och ca 20 x 55 meter. För ridhuset gäller följande regler: