• [bfslider name="nasbo_slide" type="page" height="448" animation="fade"]
  Gården
  Fredrik: Tidigare sida om Gården kan utgå. Jag har integrerat den texten i startsidans introduktion till hemsidan. Bilden kan möjligen läggas in i något av bildspelen om du hittar någon lämplig plats.

  Stallet
  Stall Näsbo har bedrivits på Näsbo Gård sedan december 1998. Verksamheten innefattar uthyrning av boxplatser utöver att familjens egna hästar också finns i stallet. Stall Näsbo består av tre stall. Två stall är inrymda i olika delar av gårdens gamla ladugård varav det ena inrymmer fyra boxar för stora hästar. Det andra stallet inrymmer tre boxar för mindre hästar/ponnier samt en uppvärmd sadelkammare. Intill ridhuset finns dessutom ett trivsamt mindre stall med två storhästboxar. Samtliga boxar uppfyller jordbruksverkets storleksnormer och säkerhetskrav. Vid stallet finns ett fint ridhus 20 x 42 meter och en upplyst paddock i storleken 20 x 55 meter och det är kort väg ut i skogen där det finns många vackra ridstigar. Gården disponerar flera hagar i varierande storlek. De hagar som finns i omedelbar närhet av stallet används som vinterhagar. Alla hästarna går även vintertid ute i rejäla hagar. På sommaren går alla hästar i fina gräshagar och stödfodras vid behov med hö då betet inte alltid räcker fullt ut.
  Våra hästar
  Här kan du läsa om de hästar som vi äger eller har fött upp på gården. [bfthumbs category="horses" showposts="90"]
  Hästar vi minns
  Här kan du läsa om våra tidigare hästar som inte längre finns kvar på Näsbo. [bfthumbs category="memories" showposts="90"]
  Ridhuset
  Fredrik: Tidigare bildspel funkar och jag har uppdaterat texten men lyckas inte publicera sidan med den nya versionen..!?
 • [bfslider name="nasbo_slide" type="page" height="448" animation="fade"]
  Näsbo Gård i Benareby
  Näsbo Gård ligger naturskönt i Benareby vid Yxsjöns strand. Platsen har varit bebyggd sedan 1700-talet. Markerna innefattar ca 5 ha åkrar som idag används som betesmark. Till gården hör också 29 hektar skog och tre öar i Yxsjön varav två är bebygga med enkla stugor. Makarna Beata Ramsay och Erland Forsberg köpte Näsbo Gård sommaren 1998 efter att i 20 år ha bott grannar med gården. Fastigheten har sedan dess successivt renoverats och byggts ut för att idag fungera som hästgård med boxplatser, paddock och ridhus. Byggnader och inägor på gården ägs numera av dottern Anna Ramsay och sambon Tobias Ericsson efter generationsskifte år 2018 då även mangårdsbyggnaden genomgick en omfattande renovering. Sommaren 2022 byggdes ett helt nytt stall i anslutning till ridhuset. Skog och öar ägs fortfarande av Beata och Erland som numera är pensionärer.
  Verksamheter på gården
  • Stall Näsbo med uthyrning av boxplatser
  • Ridhus för stallets ryttare, även öppet för externa besökare vid speciella tider
  • Halvblodsavel i liten skala
  Aktuellt
  Externa ryttare som önskar rida i ridhuset ska anmäla sig till Beata på telefonnummer nedan. Extern ridavgift är närvarande är 80 kr/ekipage och timme. Avgiften swishas till det nummer som anges vid ingången till ridhuset. Ring Beata på 0722 - 53 17 51 för ytterligare information om ridhus och stallplatser.
 • [bfslider name="erland_slide" type="page" height="448" animation="fade"]
  Erland Forsberg Kyrkokonst!
  I Erlands Forsbergs ateljé som är inhyrd på Näsbo Gård i Benareby målar Erland ikoner enligt traditionell teknik med äggtempera. Han målar främst altarskåp och ikoner till kyrkor men även ikoner till privatpersoner. Han har även levererat glasmålningar till kyrkfönster i samverkan med Järnbrottets Glasmästeri. Erland målar i huvudsak på beställning och hans produktion som pensionär är numera begränsad.  
 • [bfslider name="beata_slide" type="page" height="448" animation="fade"]
  Beata Ramsay Konsult!
  På denna sida finner du information om Beata Ramsays (tidigare Forsbergs) konsultverksamhet som är en del av familjeföretaget Näsbo Gård AB. Denna del av vår verksamhet är konsulting inom verksamhetsutveckling. Beata har bedrivit konsultverksamheten sedan 1997 och har levererat mängder av uppdrag till organisationer såväl inom offentlig som privat sektor. Typiska uppdrag har varit utvärderingar enligt SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling/EFQM Excellence Model, utbildningar i förbättringsarbete och stöd till processutveckling. Numera har Beata ett fåtal konsultuppdrag per år, oftast hos tidigare kunder som återkommer. Större delen av sin tid lägger hon på gården och på föreningsverksamhet inom hästnäringen.    
 • [bfslider name="erland_slide" type="page" height="448" animation="fade"]
  Om Erland Forsberg
  Erland är teolog och prästvigd i Borgå stift i Finland. Han är dessutom fil kand i konstvetenskap från Uppsala universitet. Han verkar inte som församlingspräst utan lägger all sin tid på sitt konstnärskap. Han gick som ung i lära hos Robert de Caluwé i Esbo i Finland där han lärde sig ikonmålning enligt traditionell teknik. På sjuttiotalet var han lärare i målning vi Oskarshamns Folkhögskola. Därefter blev han konstnär på heltid och har nu verkat som ikonmålare i Sverige i trettio år. Erland finns representerad i ett stort antal kyrkor i Sverige och i några kyrkor i Finland. En doktorsavhandling om hans konstnärskap finns utgiven vid Helsingfors Universitet (se Länkar). I våra gallerier på hemsidan visar vi exempel ur hans stora produktion. Vi får ofta frågor om huruvida Erland tar emot elever och håller kurser. På grund av att hans eget konstnärskap tar all hans tid så tar han för närvarande inte emot elever.
 • [bfslider name="erland_slide" type="page" height="448" animation="fade"]
  Galleri
  Här visar vi tre gallerier som innehåller exempel på altarskåp, mindre ikoner samt glasmålningar. Klicka på någon av rubrikerna.
  Ikoner
  [print_gllr id=113]
  Glasmålningar
  [print_gllr id=124]
  Altarskåp
  [print_gllr id=110]
  Skapandeprocess
  [print_gllr id=1131]
 • [bfslider name="erland_slide" type="page" height="448" animation="fade"]
  Kontaktuppgifter
   
  Erland Forsberg Kyrkokonst
  Näsetvägen 3
  435 39 Mölnlycke
   
  Telefon: 070 - 766 75 51

 • Kalender för ridhuset
  Kalendern nedan visar bokningar av ridhuset. Klicka på händelsen för att få mera information.  Alla bokningar av ridhuset läggs in i kalendern. Kontakta Beata på 072-2531751 om du vill boka ridhuset och observera att bokning av ridhuset ska göras senast 3 dagar i förväg. Kontrollera alltid i kalendern att ridhuset inte är bokat innan du beger dig till ridhuset. Ridhuset är öppet för Stall Näsbos egna ryttare utom när det är enskilt bokat i ridhuskalendern. För grannryttare från Näsets stall är ridhuset också öppet när det är obokat, dock  med undantag av rusningstid på måndag - torsdag kl 17:30-19:30 och fredag kl 15:30-17:30. Externa ryttare från övriga stall har inte tillgång till ridhuset måndag - fredag kl. 16:00-20.00 och på lördag/söndag/röd dag före kl 14:00. Observera att vi av säkerhetsskäl undviker flera än 4 ryttare samtidigt i ridhuset. Dialog om tillfälligt undantag från detta kan dock ske på plats ryttarna emellan. Se även Ridhusreglerna under sidan Ridhuset här på hemsidan.     {CALENDAR}

Erland Forsberg Kyrkokonst!

I Erlands Forsbergs ateljé som är inhyrd på Näsbo Gård i Benareby målar Erland ikoner enligt traditionell teknik med äggtempera. Han målar främst altarskåp och ikoner till kyrkor men även ikoner till privatpersoner. Han har även levererat glasmålningar till kyrkfönster i samverkan med Järnbrottets Glasmästeri.

Erland målar i huvudsak på beställning och hans produktion som pensionär är numera begränsad.