Gården

Näsbo Gård ligger naturskönt vid Yxsjöns strand. Platsen har varit bebyggd sedan 1700-talet. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 1913 och ladugården några år senare. Den äldsta byggnaden är den gamla tunnbindarverkstaden som delvis härstammar från 1800-talet. Markerna innefattar ca 5 ha åkrar som idag används som betesmark och några lokala skogsskiften som fungerar som jaktmarker. Till gården hör även tre öar i Yxsjön varav två är bebyggda med enkla stugor. Gårdens traditionella verksamhet har varit tunnbinderi, ett hantverk som blomstrade i Benareby under första halvan av förra seklet. Åkrarna i byn är små och lantbruket var svårt att försörja sig på. Tunnor som lagrings- och transportkärl försvann dock på 1960 talet och hantverket dog så småningom ut på gården. Även lantbruket lades ner utom jakten som bedrivits aktivt ända tills idag.

Familjen Forsberg köpte Näsbo Gård sommaren 1998 efter att i 20 år ha bott grannar med gården. Fastigheten har sedan dess successivt renoverats för att idag fungera som hästgård med åtta nybyggda boxplatser och ridhus. Vid generationsskifte 2018 övertogs gårdens byggnader och inägor av dottern Anna och sambon Tobias. Skog och öar ägs fortfarande av Beata och Erland som även hjälper till med driften på gården.