Erland Forsberg Kyrkokonst!

I Erlands Forsbergs ateljé som är inhyrd på Näsbo Gård i Benareby målar Erland ikoner enligt traditionell teknik med äggtempera. Han målar främst altarskåp och ikoner till kyrkor men även ikoner till privatpersoner. Han har även levererat glasmålningar till kyrkfönster i samverkan med Järnbrottets Glasmästeri.

Erland målar i huvudsak på beställning och hans produktion som pensionär är numera begränsad.