Om Erland Forsberg

Erland är teolog och prästvigd i Borgå stift i Finland. Han är dessutom fil kand i konstvetenskap från Uppsala universitet. Han verkar inte som församlingspräst utan lägger all sin tid på sitt konstnärskap. Han gick som ung i lära hos Robert de Caluwé i Esbo i Finland där han lärde sig ikonmålning enligt traditionell teknik. På sjuttiotalet var han lärare i målning vi Oskarshamns Folkhögskola. Därefter blev han konstnär på heltid och har nu verkat som ikonmålare i Sverige i trettio år.

Erland finns representerad i ett stort antal kyrkor i Sverige och i några kyrkor i Finland. En doktorsavhandling om hans konstnärskap finns utgiven vid Helsingfors Universitet (se Länkar). I våra gallerier på hemsidan visar vi exempel ur hans stora produktion.

Vi får ofta frågor om huruvida Erland tar emot elever och håller kurser. På grund av att hans eget konstnärskap tar all hans tid så tar han för närvarande inte emot elever.