Erland Forsberg Kyrkokonst!

På denna sida berättar vi om Erlands Forsbergs verksamhet inom kyrkokonsten. I ateljén som finns på Näsbo Gård i Benareby målar Erland ikoner enligt traditionell teknik med äggtempera. Han målar främst altarskåp och ikoner till kyrkor men även när tiden medger ikoner till privatpersoner. Han levererar även glasmålningar till kyrkfönster, vilket görs i samverkan med Järnbrottets Glasmästeri.

Erland målar enbart på beställning och leveranstiden kan ibland vara lång på grund av hans väntelista.

Välkommen att besöka Erlands gallerier här på hemsidan!