Erland Forsberg Kyrkokonst!

På denna sida berättar vi om Erlands Forsbergs verksamhet inom kyrkokonsten. I ateljén som finns på Näsbo Gård i Benareby målar Erland ikoner enligt traditionell teknik med äggtempera. Han målar främst altarskåp och ikoner till kyrkor men även när tiden medger ikoner till privatpersoner. Han levererar även glasmålningar till kyrkfönster, vilket görs i samverkan med Järnbrottets Glasmästeri.

Erland målar enbart på beställning och leveranstiden kan ibland vara lång på grund av hans väntelista.

Välkommen att besöka Erlands gallerier här på hemsidan!


Om Erland Forsberg

Erland är teolog och prästvigd i Borgå stift i Finland. Han är dessutom fil kand i konstvetenskap från Uppsala universitet. Han verkar inte som församlingspräst utan lägger all sin tid på sitt konstnärskap. Han gick som ung i lära hos Robert de Caluwé i Esbo i Finland där han lärde sig ikonmålning enligt traditionell teknik. På sjuttiotalet var han lärare i målning vi Oskarshamns Folkhögskola. Därefter blev han konstnär på heltid och har nu verkat som ikonmålare i Sverige i trettio år.

Erland finns representerad i ett stort antal kyrkor i Sverige och i några kyrkor i Finland. En doktorsavhandling om hans konstnärskap finns utgiven vid Helsingfors Universitet (se Länkar). I våra gallerier på hemsidan visar vi exempel ur hans stora produktion.

Vi får ofta frågor om huruvida Erland tar emot elever och håller kurser. På grund av att hans eget konstnärskap tar all hans tid så tar han för närvarande inte emot elever.


Galleri

Här visar vi tre gallerier som innehåller exempel på altarskåp, mindre ikoner samt glasmålningar. Klicka på någon av rubrikerna.

Ikoner

Glasmålningar

Altarskåp


Kontaktuppgifter

Erland Forsberg Kyrkokonst

Näsetvägen 3

435 39 Mölnlycke

 

Telefon: 070 – 766 75 51

E-post: erland.forsberg@nasbo.se