Beata Ramsay Konsult!

På denna sida finner du information om Beata Ramsays (tidigare Forsbergs) konsultverksamhet som är en del av familjeföretaget Näsbo Gård AB. Denna del av vår verksamhet är konsulting inom verksamhetsutveckling. Beata har bedrivit konsultverksamheten sedan 1997 och har levererat mängder av uppdrag till organisationer såväl inom offentlig som privat sektor. Typiska uppdrag har varit utvärderingar enligt SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling/EFQM Excellence Model, utbildningar i förbättringsarbete och stöd till processutveckling.

Numera har Beata ett fåtal konsultuppdrag per år, oftast hos tidigare kunder som återkommer. Större delen av sin tid lägger hon på gården och på föreningsverksamhet inom hästnäringen.