Om Beata Ramsay

Beata är civilingenjör och har mer än trettio års erfarenhet av verksamhetsutveckling i bl a kvalitetschefsbefattningar inom Ericsson och Mölnlycke koncernerna. I dessa företag har hon arbetat på chefsnivå i internationell miljö med totalkvalitetsprocesser, strategisk verksamhetsutveckling och processledning. Hon har även i många år arbetat med kvalitetssäkring och ISO 9000.

Beata har verkat som examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1992 och utvärderingsledare 1994, 1999 och 2009. Hon har omfattande erfarenhet av att stödja verksamhetsutveckling med hjälp Utmärkelsen Svensk Kvalitet och SIQs Modell, först som projektledare för utmärkelsen på Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ och sedan som konsult.

F.r.o.m. sommaren 1997 verkar Beata på heltid i sitt eget företag som rådgivare och utbildare i externa uppdrag, ofta i partnerskap med SIQ. Uppdragen har handlat mycket om stöd till verksamhetsutvärdering, processledning och förbättringsarbete.
På senare år har sjukvård, försäkringsbolag, administration och kollektivtrafik stått för en stor del av kundportföljen.