Beata Ramsay Konsult

På denna sida finner du information om Beata Ramsays (tidigare Forsberg) konsultverksamhet som är en del av familjeföretaget Näsbo Gård AB. Denna del av vår verksamhet är konsulting inom verksamhetsutveckling.

F.r.o.m. sommaren 1997 när konsultverksamheten startade verkade Beata på heltid som rådgivare och utbildare i externa uppdrag, ofta i partnerskap med Institutet för kvalitesutveckling SIQ. Uppdragen handlade mycket om stöd till verksamhetsutvärdering, processledning och förbättringsarbete. Sjukvård, försäkringsbolag, administration och kollektivtrafik har stått för en stor del av kundportföljen.

 

Numera är konsultverksamheten sporadisk då Beata uppnått pensionsålder och ägnar sig mest åt gården. Enstaka uppdrag för gamla kunder kan fortfarande förekomma.

 


Om Beata Ramsay

Beata är civilingenjör och har mer än trettio års erfarenhet av verksamhetsutveckling i bl a kvalitetschefsbefattningar inom Ericsson och Mölnlycke koncernerna. I dessa företag arbetade hon på chefsnivå i internationell miljö med totalkvalitetsprocesser, strategisk verksamhetsutveckling och processledning. Hon har även i många år arbetat med kvalitetssäkring och ISO 9000.

Beata verkade som examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1992 och utvärderingsledare 1994, 1999 och 2009. Hon har omfattande erfarenhet av att stödja verksamhetsutveckling med hjälp Utmärkelsen Svensk Kvalitet och SIQs Modell, först som projektledare för utmärkelsen på Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ och sedan som konsult.

 


Kontakta oss

 

Beata Ramsay

Näsetvägen 3

435 39 Mölnlycke

 

Telefon: 0722 – 53 17 51