Beata Ramsay Konsult!

På denna sida finner du information om Beata Ramsays (tidigare Forsberg) konsultverksamhet som är en del av familjeföretaget Näsbo Gård AB. Denna del av vår verksamhet är konsulting inom verksamhetsutveckling. Företaget startades sommaren 1997 och drivs av Beata och maken Erland Forsberg. (Företaget hette tidigare Beata Forsberg FQI AB. FQI står för Focused Quality Improvement.)

Vårt kontor finns i företagets egen fastighet Näsbo Gård i Benareby Mölnlycke utanför Göteborg. På gården verkar även Erland Forsberg som är konstnär. Familjen Forsberg driver tillsammans Stall Näsbo på gården.

Välkommen att besöka oss!

Beata Ramsay


Om Beata Ramsay

Beata är civilingenjör och har mer än trettio års erfarenhet av verksamhetsutveckling i bl a kvalitetschefsbefattningar inom Ericsson och Mölnlycke koncernerna. I dessa företag arbetade hon på chefsnivå i internationell miljö med totalkvalitetsprocesser, strategisk verksamhetsutveckling och processledning. Hon har även i många år arbetat med kvalitetssäkring och ISO 9000.

Beata verkade som examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1992 och utvärderingsledare 1994, 1999 och 2009. Hon har omfattande erfarenhet av att stödja verksamhetsutveckling med hjälp Utmärkelsen Svensk Kvalitet och SIQs Modell, först som projektledare för utmärkelsen på Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ och sedan som konsult.

F.r.o.m. sommaren 1997 verkade Beata på heltid som rådgivare och utbildare i externa uppdrag, ofta i partnerskap med SIQ. Uppdragen handlade mycket om stöd till verksamhetsutvärdering, processledning och förbättringsarbete.
Sjukvård, försäkringsbolag, administration och kollektivtrafik har stått för en stor del av kundportföljen.

Numera är konsultverksamheten sporadisk då Beata uppnått pensionsålder och ägnar sig mest åt gården. Enstaka uppdrag för gamla kunder förekommer fortfarande.


Kontakta oss

 

Beata Ramsay

Näsetvägen 12

435 39 Mölnlycke

 

Telefon: 0722 – 53 17 51

E-post: info@nasbo.se