Näsbo Gård i Benareby

Näsbo Gård ligger naturskönt i Benareby vid Yxsjöns strand. Platsen har varit bebyggd sedan 1700-talet. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 1913 och ladugården några år senare. Den äldsta byggnaden är den gamla tunnbindarverkstaden som delvis härstammar från 1800-talet. Markerna innefattar ca 5 ha åkrar som idag används som betesmark. Till gården hör också 29 hektar skog och tre öar i Yxsjön varav två är bebygga med enkla stugor.

Makarna Beata Ramsay och Erland Forsberg köpte Näsbo Gård sommaren 1998 efter att i 20 år ha bott grannar med gården. Fastigheten har sedan dess successivt renoverats och byggts ut för att idag fungera som hästgård med boxplatser, paddock och ridhus. I delar av den gamla tunnbindarverkstaden finns numera Erlands ateljé. Byggnader och inägor på gården ägs numera av dottern Anna Ramsay och sambon Tobias Ericsson efter generationsskifte år 2018 då även mangårdsbyggnaden genomgick en omfattande renovering. Skog och öar ägs fortfarande av Beata och Erland.

Verksamheter på gården

Aktuellt

Det finns utrymme för ryttare utanför stallet att rida i vårt ridhus. Ridavgift är 75 kr/ekipage och timme. Avgiften swishas till det nummer som anges vid ingången till manegen.

Vardagar kl 16 – 20 och lördag + söndag innan kl 14 är ridhuset öppet endast för stallets ryttare. Välj annan tid eller kolla med Beata på 0722 – 53 17 51 om du som extern ryttare kan komma ändå.