Näsbo Gård i Benareby

Näsbo Gård ligger naturskönt i Benareby vid Yxsjöns strand. Platsen har varit bebyggd sedan 1700-talet. Markerna innefattar ca 5 ha åkrar som idag används som betesmark. Till gården hör också 29 hektar skog och tre öar i Yxsjön varav två är bebygga med enkla stugor.

Makarna Beata Ramsay och Erland Forsberg köpte Näsbo Gård sommaren 1998 efter att i 20 år ha bott grannar med gården. Fastigheten har sedan dess successivt renoverats och byggts ut för att idag fungera som hästgård med boxplatser, paddock och ridhus. Byggnader och inägor på gården ägs numera av dottern Anna Ramsay och sambon Tobias Ericsson efter generationsskifte år 2018 då även mangårdsbyggnaden genomgick en omfattande renovering. Sommaren 2022 byggdes ett helt nytt stall i anslutning till ridhuset.

Skog och öar ägs fortfarande av Beata och Erland som numera är pensionärer.

Verksamheter på gården

  • Stall Näsbo med uthyrning av boxplatser
  • Ridhus för stallets ryttare, även öppet för externa besökare vid speciella tider
  • Halvblodsavel i liten skala

Aktuellt

Externa ryttare som önskar rida i ridhuset ska anmäla sig till Beata på telefonnummer nedan. Extern ridavgift är närvarande är 80 kr/ekipage och timme. Avgiften swishas till det nummer som anges vid ingången till ridhuset.

Ring Beata på 0722 – 53 17 51 för ytterligare information om ridhus och stallplatser.